Privacystatement

Hellorider gevestigd aan de Gyroscoopweg 6, 1042 AB te Amsterdam, is de verantwoordelijke voor:

 ·         de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en sollicitanten via de website werkenbij.fietsenwinkel.nl en jobs.hellorider.com;

·         de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten tijdens een (rechtstreekse) sollicitatieprocedure;

·         de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten tijdens een sollicitatieprocedure via externe websites zoals maar niet beperkt tot Indeed, LinkedIn, Google for Jobs;

·         de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten tijdens een sollicitatieprocedure via externe werving- en selectiebureaus waar wij een samenwerking mee hebben.

 

Dit privacystatement informeert jou over de persoonsgegevens die Hellorider verwerkt tijdens het sollicitatieproces. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat de verwerking van jouw gegevens transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Hellorider gaat zorgvuldig om met de gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement vind je op werkenbij.fietsenwinkel.nl. We raden je aan dit privacystatement geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacystatement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 9 augustus 2019.


Waarom verzamelen wij gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens om te beoordelen of wij je een arbeidsovereenkomst zullen aanbieden.

Wij hebben jouw gegevens nodig voor:

·         wervings- en selectiedoeleinden;

·         om met jou te communiceren;

·         om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert;

·         (indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een social media onderzoek;

·         (indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een screening of assessment;

·         een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Als je solliciteert op een vacature via de website werkenbij.fietsenwinkel.nl en jobs.hellorider.com, rechtstreeks via de betreffende afdeling en/of Human Resources, via externe werving- en selectiebureaus waar wij een samenwerking mee hebben of via websites zoals maar niet beperkt tot Indeed, LinkedIn, Google for Jobs, worden de benodigde persoonsgegevens gevraagd, zoals je voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingen, beschikbaarheid, CV en je motivatie.

 

Sollicitatieprocedure

Indien de sollicitatie in behandeling wordt genomen, kunnen wij ook de onderstaande gegevens verwerken:

·         je voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingen, beschikbaarheid, CV en je motivatie;

·         aantekeningen van het sollicitatiegesprek;

·         (indien van toepassing) de resultaten van een screening of assessment;

·         controle van jouw identiteit door middel van een origineel identiteitsbewijs (wij vragen om een kopie, indien je wordt aangenomen).

 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

De door jou aan Hellorider verstrekte persoonsgegevens worden door ons bewaard gedurende een periode van 365 dagen na de ontvangst van jouw sollicitatie voor passende functies in de toekomst. Indien je jouw profiel en persoonsgegevens wilt laten wijzigen of geheel wilt laten verwijderen, dan kan je daarvoor een aanvraag indienen onderaan de automatische ontvangstbevestiging van jouw sollicitatie. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Hellorider, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

 

Wat nu als je nog geen 16 bent?

Als je jonger bent dan 16 jaar, verzoeken we je je ouders te informeren over jouw sollicitatie bij Hellorider. We hebben aanvullende toestemming nodig van jouw ouders voor het bewaren van jouw persoonsgegevens.

 

Aan wie verstrekken wij je persoonsgegevens?

Hellorider verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hellorider verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan derden of politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang van Hellorider.

 

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Hellorider gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onze systemen waarop je persoonsgegevens zijn opgeslagen te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Zo slaan we je gegevens alleen op in beveiligde databases.

 

Kan je jouw toestemming intrekken?

Als je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, kun je deze ook weer intrekken. Houd er rekening mee dat het intrekken van jouw toestemming alleen mogelijk is voor persoonsgegevens waarvoor je daadwerkelijk toestemming hebt gegeven en dat intrekking geen terugwerkende kracht heeft. Je toestemming intrekken kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.


Welke verzoeken kun je doen in verband met jouw persoonsgegevens?

Je kunt op elk moment de gegevens die Hellorider over je verzamelt laten corrigeren of verwijderen door een verzoek in te dienen via de link onderdaan het automatische ontvangstbericht van je sollicitatie. Je kunt daarnaast op elk moment inzage vragen in de gegevens die Hellorider over je verzamelt en deze laten corrigeren, overdragen of verwijderen door een verzoek op te sturen naar afdeling Human Resources - Recruitment: recruitment@internationalbikegroup.com.

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacystatement, dan kun je tijdens werkdagen contact opnemen met recruitment@internationalbikegroup.com. Indien je een klacht wilt indienen over ons gebruik van jouw gegevens of over hoe we je verzoek hebben behandeld, heb je het recht je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. We willen je echter vragen eerst contact op te nemen met onze afdeling Human Resources – Recruitment via recruitment@internationalbikegroup.com indien je vragen of klachten hebt of wilt reageren op dit privacystatement, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen.